" /> Nafakanın Tahsil Edilmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Nafakanın Tahsil Edilmesi

 

Nafakanın Tahsil Edilmesi yaşanan boşanma sürecinin sıkıntısının devam etmesine neden olan olayların başında gelir. Eğer nafakanızı alamıyorsanız tek yapmanız gereken icra takibidir. İşte bu icra takibi hakkındaki herşey bu yazımızda.

 

Hangi Nafakalar Tahsile Konu Olur?

 

Boşanma davası neticesinde ortaya 3 farklı nafaka çıkar. (Tedbir, İştirak, Yoksulluk) Bu 3 nafaka da nafaka yükümlüsü tarafından ödenmez ise tahsile konu olacaktır.

 

Nafaka, boşanma davası devam ederken, boşanma kararı ile birlikte veya daha sonra nafaka artırım davaları ile belirlenmiş olabilir. Nafakalar ve bu davalar ile ilgili detaylı bilgi için yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

 

Nafaka Nasıl Tahsil Edilir?

 

Nafakanın, nafaka yükümlüsü tarafından yatırılmaması durumunda, -ki bu daha çok nafaka alacaklısının banka hesabına ödenmesi şeklinde olur- nafakaların tahsil edilmesi hususu gündeme gelecektir. Tahsilin tek hukuki yolu icra takibi yapılmasıdır.

 

Tedbir Nafakası Nasıl Tahsil Edilir?

 

Tedbir nafakası, boşanma davasının devamında hükmedilen bir nafaka türüdür. Mahkemenin kesinleşmiş kararı değildir. Ancak yine de nafaka yükümlüsü ödemek zorundadır. Ödemez ise, Mahkeme tarafından tedbir nafakasına hükmedilen duruşmanın tutanağı veya tensip tutanağı İcra Müdürlüğü’ne sunularak icra takibi başlatılabilir.

 

Henüz verilmiş bir mahkeme kararı olmadığı için bu takip, ilamların takibi usulü ile değil ilamsız takip yolu ile sürdürülecektir. Nafaka miktarı, nafaka borçlusunun bilgileri, nafaka alacaklısının bilgileri ve kararı veren mahkemenin bilgileri yazılarak borçluya ödeme emri tebliğ edilir.

 

İştirak ve/veya Yoksulluk Nafakası Nasıl Tahsil Edilir?

 

Bu nafakalara mahkeme tarafından verilen son karar ile hükmedilir ve kesinleştikten sonra da yine bu mahkeme kararı ile icra takibine başlanabilir.

 

Bu sefer, söz konusu olan bir mahkeme kararı olduğu için, borçluya bu sefer bir icra emri tebliğ edilir.

 

İşbu ilamlı icraya konu olan nafakanın türü ne olursa olsun, borçlusu tarafından ödenmez ise, alacaklının şikayeti üzerine, nafaka borçlusunun 3 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verilir.

 

Nafaka Tahsili İçin İcra Takibi Nerede Yapılmalıdır?

 

Yukarıda bahsettiğimiz bu takipler, hem ilamlı hem de ilamsız olsun, her yerdeki icra müdürlüğünde yapılması mümkündür.

 

Birikmiş Nafaka Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

 

Nafaka alacağı için icra takibi, bir aylık borç için de yapılabilir, birden fazla aylar için de. Diğer bir ifade ile, nafaka alacağı birikmiş olabilir. Biriken bu alacağın tahsili için izlenecek yöntem farklı değilidir. Yine istenilen bir yerdeki İcra Müdürlüğü’ne gidilerek, nafakanın hükmedildiği mahkeme tutanağı ya da kararı sunularak, biriken nafakanın hesaplanıp icra takibine başlanabilir.

 

 

Nafakanın Tahsil Edilmesi

Nafaka Alacağı İçin Neler Haczedilebilir?

 

Nafaka alacağı için haciz işlemlerine başlayabilmek için öncelikle ödeme/icra emrini borçluya tebliğ etmek ve takibi kesinleştirmek gerekmektedir. Sonrasında, borçlunun mal varlığına, alacağınız kadar haciz konmasını talep edebilirsiniz. Arabası, parası, taşınmazlar, maaşı gibi mal varlığı kalemleri haczedilenlerin başında gelmektedir.

 

Nafaka alacağının bir istisnası da, emekli maaşından nafaka alacağı için kesinti yapılmasına kanunun izin vermesidir.

 

Nafakanın Tahsili İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Böyle bir zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak, işlemlerin zor ve karışık olması, ödenmeyen nafaka için haciz işlemlerinin takibi, yazışmaların yapılması, hukuk bilgisi olmayan kişiler için oldukça zordur. İnternet ortamından nafaka icra takibi örnekleri ile işlem yapmaya çalışmanız halinde, hata yapılması riski oldukça yüksektir. Bu nedenle, alacağınıza hızlı ve eksiksiz ulaşmak için muhakkak uzman bir avukattan hizmet alınız.

 

Birikmiş Nafakanın Tahsili İçin Süre Var Mıdır?

 

Evet böyle bir süre vardır. Şöyle ki, nafakaya talep ettiğiniz yani icra müdürlüğünde takip açtığınız tarihten geriye dönük 10 yıllık birikmiş nafaka alacağınızı talep edebilirsiniz. 10 yıldan eski olan alacaklarınız zaman aşımına uğramış olacağından talep edebilmeniz  mümkün değildir.  

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.