" /> İş Kazasında İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluluğu
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İş Kazasında İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluluğu

 

İş Kazasında İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluluğu İfadesinden Ne Anlamalıyız?

 

İş kazasında i̇şyeri hekiminin hukuki sorumluluğunu tam olarak anlayabilmek için öncelikle, “iş kazası”, “işyeri hekimi” ve “iş kazasında hukuki sorumluluk” kavramlarını anlamak gerekmektedir. Bu kavramlar tarafımızdan diğer yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

Kısaca bahsetmek gerekir ise;

 

İş Kazası Nedir?

 

İş kazası; işyerinde veya işin yürütümü nedeni ile meydana gelen, ölüme sebebiyet veren ya da vücut bütünlüğünü ruhen/bedenen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmaktadır.

 

İşyeri Hekimi Kimdir?

 

İşyeri Hekimi ise; İSveGK (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) m. 3/1-ı da tanımlanmıştır. Bu tanıma göre işyeri hekimi, ‘İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.

 

 

 

İş Kazasında Hukuki Sorumluluk Ne Anlama Gelir?

 

İş Kazasında Hukuki Sorumluluk ise; İş Güvenliği Uzmanları (İSG) açısından incelenmiş olup, buna ilişkin yine sitemizde ayrıntılı yazıları okuyabilirsiniz. Genel bir ifade ile, hukuki sorumluluk, işyeri hekiminin maddi-parasal sorumluluklarını ifade eder. İşyeri Hekiminin, hukuki sorumluluğuna aykırı davranması neticesinde ortaya çıkacak zararı tazmin etmesi zorunluluğunu, bir diğer ifade ile tazminat sorumluluğunu ifade eder.

 

İş Kazası Durumunda İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluluğu Var mıdır?

 

İş kazası durumunda hukuken sorumlu 4 kişi vardır. Bunlar; İşveren, İşveren Vekili, İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimidir.

 

Bu yüzden evet iş kazasında İşyeri Hekimi de hukuken sorumludur.

 

İş Kazası Durumunda İşyeri Hekimi Zararın Tümünden mi Sorumludur?

 

İş kazası durumlarında hukuki sorumluluk, kazanın oluşumundaki kusur durumlarına göre belirlenir. Diğer bir ifade ile kazada; işçi ve başkaca üçüncü kişiler de dahil olmak üzere, işveren, işveren vekili, İSG uzmanı, işyeri hekimi kusurlu olabilir. Bu sayılanların hepsi birden de kusurlu olabileceği gibi bir kaçı da olabilir.

 

Bu tanım her ne kadar anlaşılması zor ve karmaşık görünse de, gerçekten de hukuki sorumlulukları baştan mutlak bir şekilde tespit ve ifade etmek mümkün değildir. Çünkü her iş kazası kendi somut şartları dahilinde değerlendirilir. Ve iş kazasına neyin sebebiyet verdiği ve kimlerin ihmali ve hatası olduğu tespit edilir. Bu tespit edilen kişiler arasında da kusurun derecesine göre kusur dağılımı yapılır.

 

Her İş Kazasında Kusur Dağılımı Kim Tarafından Yapılır?

 

İş kazası durumunda hukuki sorumluluğun varlığı ve kusur oranları, iş kazasının herhangi bir davaya konu olması halinde değer kazanır. Bu sebeple de, kimin ne kadar kusurlu olduğu mahkeme tarafından tespit edilir.

 

Bu tespitler uygulamada bilirkişiler tarafından yapılır. Mahkemeler tarafından görevlendirilen bilirkişiler, iş kazasının meydana geldiği yeri, kazanın oluş şeklini ve sonuçta meydana gelen zararı inceleyerek, kazanın meydana gelmesinde kimlerin kusurlu olduğunu ve kusur oranlarını tespit eder.

 

Her İş Kazasında İşyeri Hekimi Muhakkak Sorumlu mudur?

 

Baştan kesin bir şekilde bunu söylemek mümkün değildir. İş kazasının meydana gelmesi işyeri hekiminin kusurlu bir davranışı ile bağlantılı ise işyeri hekimi kusurlu kabul edilecektir.

 

Bunun için işyeri hekiminin mevzuat gereği yapmakla yükümlü olduğu sorumluluklarına aykırı davranmış olması veya sorumluluklarını ihmal etmiş olması gereklidir. İşyeri hekiminin sorumluluğuna dahil olmayan sebeplerle bir kaza meydana gelmiş ise işyeri hekimi sorumlu tutulamayacaktır.

 

ÖRNEK:

 

Örneğin; bir işçinin işe alımında herhangi bir fiziksel özelliği önemli ise ve işyeri hekimi işçiyi muayene etmeden ya da kapsamlı bir şekilde işe uygun olup olmadığı konusunda muayene ettirilmesini sağlamadan işe alınmasına onay vermişse ve işçi kaza geçirip olması gereken fiziksel özelliği olmadığı için zarar görmüşse, burada işyeri hekiminin kusurundan bahsedebiliriz. Bir işçi düşünün, ciddi bir bel fıtığı rahatsızlığı var ve buna ilişkin sağlık raporunu sunmuş fakat işyeri hekimi tarafından bu işçinin depoda mal istiflenmesi görevinde çalıştırılmasına onay verilmiş. İşçi ağır kaldırmaktan dolayı iş kazası geçirmiş ya da meslek hastalığına tutulmuş. Bu durumda işyeri hekiminin kusurundan söz etmek mümkündür.

 

Fakat aynı olayda, işyeri hekimi tarafından o işçinin depoda çalışması onaylanmasaydı ya da depoda çalışamayacağı özellikle kayıt altına alınsaydı fakat işveren tarafından buna rağmen depoda çalıştırılsaydı ve işçi yine kaza geçirseydi, bu sefer işyeri hekiminin herhangi bir kusurundan bahsedilemezdi.

 

İş Kazası Durumunda İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluktan Kurtulmak İçin Ne Yapması Gerekir?

 

İşyeri hekiminin sorumluluktan kurtulmak için yapması gereken öncelikle kendi yasal görev, yetki ve sorumluluklarını iyi öğrenmektir. Daha sonra bunlara uygun olarak çalışmaktır. İşverenin uyup-uymaması önemli değildir fakat işyeri hekiminin muhakkak her tespitini, her uyarısını her alınması gereken tedbir önerisini yazılı olarak işverene bildirmek zorundadır. Buna rağmen işveren uyarılara uymaz ve kaza meydana gelirse, hekimin bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

İş Kazası Durumunda İşyeri Hekiminin Hukuken Sorumlu Olması Halinde Açılacak Davalar Nelerdir?

 

İş kazasında kusurlu olan işyeri hekimine de, İSG uzmanlarına açılan davalardan açılabilir. Bu davaları açıkladığımız yazımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

 

İş Kazası Durumunda İşyeri Hekimine Karşı Ceza Davası Açılabilir mi?

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, işyeri hekiminin kusurlu olması halinde aleyhine ceza davası açılması ve kusur oranına göre cezalandırılması mümkündür.

 

Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.