" /> İş Güvenliği Uzmanı Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İş Güvenliği Uzmanı Davaları

 

İş Güvenliği Uzmanı Davaları ile ilgili en çok merak edilen soruları sizler için yanıtlayacağız.

 

İş Güvenliği Uzmanlarına Hangi Hallerde Dava Açılabilir?

 

İş Güvenliği uzmanlarına dava açılabilmesi için, iş güvenliği uzmanının sorumluluğunda olan bir alanda bir kaza olması ve bir/birden fazla çalışanın yaralanması veya ölmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte iş güvenliği uzmanının kusurlu olması gerekmektedir. Zira sorumluluğu kusuru oranında olacaktır.

 

 

 

 

İş Güvenliği Uzmanlarına Karşı Açılabilecek Ceza Davaları Nelerdir?

 

İş Güvenliği Uzmanı Davaları ile ilgili diğer sorulardan biri de ceza davalarının türleri olara karşımıza çıkıyor. İş kazası neticesinde bir suç da meydana geldi ise, yani bir/birden fazla çalışan yaralandı veya öldü ise; savcı tarafından bir soruşturma başlatılır. Bu sürecin detaylarını açıkladığımız yazımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

 

Bu soruşturma neticesinde, eğer ki iş güvenliği uzmanı kusurlu bulunur ise, duruma göre, yaralama veya adam öldürme suçlarından dava açılır ve iş güvenliği uzmanı sanık olarak yargılanır.

 

Ceza hakimi tarafından yapılan yargılamada, iş güvenliği uzmanı kusursuz da bulunabilir veya savcının istediği cezadan daha az veya daha fazla bir cezaya da çarptırılabilir.

 

Ceza yargılamasında belirleyici olacak olan, iş güvenliği uzmanının hukuki destek alıp almayacağıdır. Eğer uzman bir avukattan hizmet alınır ise, sonradan çok daha büyük olacak riskler en aza indirilebilir.

 

Bunun için, henüz soruşturma aşamasında, polis veya savcıya ifade vermeden önce, bu ifadenin nasıl olacağı konusunda bir avukattan hizmet almanız çok önemlidir.

 

İş Güvenliği Uzmanlarına Karşı Açılabilecek Hukuk Davaları Nelerdir?

 

İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu isimli yazımızda da ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, hukuk davaları ifadesi; iş güvenliği uzmanına karşı açılması muhtemel tazminat davalarını anlatır.

 

İş kazası neticesine kazaya uğrayan çalışan, ortaya çıkan maddi zararlarını -ki bunlar; tedavi masrafları, meslekte kazanma gücü kaybı, kazanç kaybı gibi-  hem işverenden hem de iş güvenliği uzmanından isteyebilecektir.

 

Hem işveren hem de iş güvenliği uzmanı gerçekten de bu maddi zararlardan sorumludur. Ancak burada bilinmesi gereken, her iki sorumlunun da ancak kusur oranlarına göre hesaplanacak tazminatı ödemekle mükellef olduklarıdır.

 

Şöyle ki, ceza yargılamasında yapılan bilirkişi incelemesinde “asli ve feri kusurlu” şeklinde yapılan ayrım, hukuk yargılamasında, bu sefer yine bilirkişi marifeti ile %50-%20-%90 vs şeklinde tespit edilir. Örneğin, işverenin kazada %80, iş güvenliği uzmanının da %20 kusurlu olduğunun kabul edildiği bir tazminat davasında, eğer işçi 100.000TL tazminat istedi ise bunun %20’sinden yani 20.000TL’sinden iş güvenliği uzmanı sorumlu olacaktır.

 

İş kazası sonucunda açılabilecek bir diğer dava da manevi tazminat davasıdır. Bu dava da adından anlaşılacağı üzere, kaza neticesinde çalışanın çektiği acı, yaşadığı üzüntü için bir tazminata hükmedilir. Yine burada da tazminat tutarı kusurları oranında sorumlular arasında paylaştırılır.

 

Son olarak iş kazasına uğrayan çalışan, ölmüş ise, yakınları ve desteğinden yoksun kalanları tarafından, manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı davası açma hakkına sahiptirler.

 

İş Güvenliği Uzmanlarına Karşı Açılabilecek Hukuk Davalarında Zamanaşımı Var mıdır?

 

Bu davalar her hal ve karda iş kazasından itibaren 10 yıl içinde açılması gerekir. 10 yıl içinde açılmayan tazminat davaları zaman aşıma uğrayacaktır.

 

Ancak iş kazası neticesinde bir de ceza yargılaması yapıldı ise, o yargılamaya konu olan suçun Türk Ceza Kanunu kapsamında dava zaman aşımı daha uzun ise, hukuk davası için de daha uzun olan zaman aşımı süresi kabul edilecektir. Bu süre 20 yıla kadar uzayabilir.

 

Kazaya Uğrayan Çalışan İş Güvenliği Uzmanına Karşı Tazminat Davası Açmaz İse Ne Olur?

 

Eğer iş kazasında iş güvenliği uzmanının kusuru var ise, zaman aşımı süresi boyunca kendisine karşı dava açılabilir.

 

Çalışan sadece işverene dava açmış olabilir. İşveren tüm zararı veya kendi kusuruna denk gelen zararı karşılamış olabilir. Bu durumda, eğer tüm zararı karşılar ise, iş veren zamanaşımı süresi içinde iş güvenliği uzmanına, onun sorumluluğuna karşılık ödediği zarar için Rücu Davası açabilir.

 

Eğer işveren kendi payını ödemiş ise, çalışan zaman aşımı süresinde iş güvenliği uzmanına da sorumlu olduğu kısım için dava açabilir.

 

Ceza Hakimi ve Hukuk Hakimlerinin Verdikleri Kararlar Birbirlerini Bağlar mı?

 

Ceza hakiminin vereceği karar kesinleştikten sonra, hukuk hakimi, kusur oranları ile bağlı değildir. Ancak, fiil ve fail konusundaki karar ile bağlıdır.

 

Yani, iş güvenliği uzmanının kusursuz olduğu ceza yargılaması neticesinde kesinleşmiş ise, artık hukuk mahkemesinde iş güvenliği uzmanına karşı tazminat davası açılamaz.

Av. Dicle Arar

  • Sevcan ARSLAN

    İş Güvenliği uzmanlarına dava açılabilmesi için, iş güvenliği uzmanının sorumluluğunda olan bir alanda bir kaza olması ve bir/birden fazla çalışanın yaralanması veya ölmesi gerekmektedir İş Güvenliği uzmanlarının sorumluluğu “iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumluluğu yönetmeliği dahilindedir. ve bu dahilde uzmanın sorumlulukları rehberlik ve danışmanlıkdır. Denetleme bile diyemiyorum çünkü denetleme görevi bakanlığın yetkili teftiş birimlerindedir. fiiliyatta ve yasalarda işleyiş bu durumdayken işverenin ssk lı çalışanı olan veya görevlendirme usulü çalışan bir uzmanın denetleme yetkisi bile yokken sorumluluğu rehberlik, eğitim ve danışmanlık iken ya biz meslek erbapları yani uzmanlar kendini anlatamıyor ya da ceza hukukunda bilgisine vurulacak kişi olmamız lazımken yargı erkleri bizi yargılamak istiyor.

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.