" /> Malpraktis Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları ile ilgili genel ve güncel tüm bilgileri sizin için bu yazımızda derledik.

 

Malpraktis Nedir?

 

Kısaca doktor hatası teriminin latince olarak ifadesi “Malpraktis”tir. Artık günümüzde de malpraktis kavramı yerleşmiştir. Nihayetinde malpraktis kavramını, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanması, şeklinde açıklayabiliriz.

 

Buna göre, eğer doktor hastayı tedavisi sırasında standart, güncel uygulamayı yapmaz, becerisi eksik kalır veya hastaya tedavisini verirken hasar meydana getirir ise, hastaya karşı hem maddi-manevi tazminat ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

 

Eğer doktorun bu hatası suç oluştursa cezai sorumluluğu da ayrıca  bulunmaktadır.

 

Malpraktis Davası Kime Karşı Açılır?

 

Malpraktis davasının kime açılacağı konusu da çok önemlidir. Her ne kadar ilk akla doktora karşı açılacağı gelse de tedavinin yapıldığı hastane de çok önemlidir. Tedavinin hangi hastanede yapıldığına göre bu soruya cevap verilebilir. Şöyle ki;

 

Eğer devlet hastanesinde tedavi gerçekleşmiş ise, muhatabınız devlet olacağından, davanın idari yargıda devlete karşı açılması gerekecektir. Ancak somut olaydaki doktordan kaynaklanan hata, görevi dahilinde sayılmıyorsa, şahsi kusuru devletin sorumluluğunu aşıyor ise, ayrıca doktora karşı da tazminat davası açılabilir.

 

Eğer özel hastanede (veya özel bir klinikte) tedavi gerçekleşmiş ise, hem doktor hem de özel hastaneye karşı dava açılması gerekecektir.

 

Eğer doktorun özel muayenehanesinde alınan bir teşhis veya tedavi neticesinde zarar meydana gelmişse de doğrudan sadece doktoru sorumlu tutmak mümkün olacaktır.

 

Bu ayrımların yapılması ve davanın nasıl açılacağına karar verilmesi tamamen hukuki uzmanlık gerektirir. Bu nedenle bu yönde bir dava açmadan önce bir avukattan muhakkak destek alınız.

 

Malpraktis Davası Kimler Tarafından Açılır?

 

Malpraktis davası açma hakkı öncelikle doktorun hatasından dolayı zarar gören hastadır. Eğer hasta küçük veya kısıtlı ise de, bu dava veli veya vasi tarafından açılabilir.

Malpraktis Davaları

 

Doktor hastası neticesinde hasta ölmüş ise de bu dava hastanın desteğinden yoksun kalan ailesi-yakınları tarafından açılabilir.

 

 

 

Malpraktis Davası Zamanaşımı Ne Kadardır?

 

Doktor-hasta arasındaki ilişki hukuken vekâlet sözleşmesi hükümlerine tabiidir. Bu nedenle malpraktis davaları davalar beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

 

Zararın varlığının öğrenildiği tarihte davacının dava açma hakkı doğar ve zamanaşımı da işlemeye başlar.

 

Zararın varlığının öğrenilmesi zamanaşımının başlaması için yeterli olup, ayrıca zararın kapsam ve miktarının öğrenilmesi, zamanaşımının başlaması için bir koşul olarak aranmamaktadır. Bu ayrım yüzünden uygulamada sık sık hak kayıplarına uğranmaktadır. Bu nedenle de yazımızda sık sık uyardığımız üzere dava açmadan önce muhakkak bir avukat hizmeti alınız.

 

Malpraktis Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Yukarıda açıkladığımız gibi, malpraktis davasının temelini haksız fiil oluşturduğundan, haksız fiilin gerçekleştiği yerde yani yanlış tedavinin yapıldığı yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılabilir.

 

İdari davalarda ise, hastanenin bulunduğu yer görev kapsamına giren İdare Mahkemelerinde ya da Ankara İdare Mahkemelerinde açılabilir.

 

Malpraktis Davası Örnek Dilekçe Nasıl Yazılır?

 

Malpraktis davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davacı, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Ortaya çıkan zararın tespiti ve ifadesi, zararın doktorun yanlış tedavisi neticesinde meydana geldiğinin ispatlanması, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

İşbu dava, maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

Malpraktis Davası Tazminat Nasıl Belirlenir, Nasıl Dava Açılır?

 

Malpraktis davası açamadan önce istenecek maddi tazminat miktarının tam olarak bilinebilmesi mümkün değildir. Bu sebeple dava açılışında genellikle bir miktar maddi tazminat miktarı belirlenir. Daha sonra yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde zarar miktarı tam olarak belirlenince talep yükseltilebilir.

 

Ancak burada manevi tazminat açısından gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta vardır. Şöyle ki, manevi tazminat talebinizi dava açtıktan sonra değiştiremezsiniz. O nedenle talep edilecek manevi tazminat miktarının dava açılırken kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde büyük hak kayıpları yaşanabilir.

 

Bu dava süresince, doktorun hatası, kusurunun oranı tespit edilir. Doktorun teşhis ve tedavisinin tıp kurallarına uygun olup olmadığı araştırılır. Ortaya çıkan zarar ile doktorun hatası arasında bir ilişki olup olmadığı tespit edilir. Bazı olaylarda, ortaya çıkan zarardan hastanın da sorumluluğu vardır. Yani, hasta da doktorun talimatlarına aykırı davranarak zararın ortaya çıkmasına neden olabilir. Tüm bunlar yargılama sırasındaki araştırmalar neticesinde belirlenir.

 

Malpraktis Davası İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Tüm davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, malpraktis davası sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Bu Dava İçin Ne Kadar Masraf Gerekir?

 

Bu dava, talep edeceğiniz miktar üzerinden harçlandırılacaktır. Bu nedenle talep edilecek miktarın ne olduğu bilinmeden, masrafların tam olarak belirlenmesi mümkün olamayacaktır.

 

Harç dışında, bilirkişi, keşif ve diğer masrafların da dava açılışında peşin olarak alındığını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle dava masrafı ile ilgili bilgileri en doğru şekilde avukatınızdan alabilirsiniz.

 

Malpraktis Davası Ne Kadar Sürer?

 

Davanın ne zaman sonuçlanacağını baştan öngörebilmek mümkün değildir. Bu yöndeki kesin olduğu iddia edilen bilgi ve haberlere de itibar etmeyiniz. Mahkemelerin yoğunluğu ve dava konusunun kapsamlı oluşu dolayısı ile davaların 1-1,5 yıldan önce sonuçlanmasının zor olduğunu düşünüyoruz.

 

Doktorun Cezai Sorumluluğu Var Mıdır? Şikayet Etmeli miyim?

 

Doktorun kusuru ayrıca suç da teşkil edebilir. Ancak bunun tespiti ve soruşturması Cumhuriyet Savcılarının görev ve yetkisindedir. Bu nedenle yapılması gereken, olayı anlatan bir şikayet dilekçesi ile savcılığa başvurmaktır. Bu noktadan sonra savcı tarafından soruşturma yürütülecek, deliller toplanacak ve suçun varlığı hakkında yeterli kanıt toplanırsa doktor hakkında ceza davası açılır.

 

Dava açıldığı tarafınıza haber verileceğinden, mahkemeye başvurarak davaya müdahil olabilirsiniz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.