" /> Kötüniyet Tazminatı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Kötüniyet Tazminatı

 

Kötüniyet Tazminatı Nedir?

 

İş hukukunda herkes tarafından bilinen iş güvencesi hükümleri mevcuttur. Bu güvence hükümleri ile güvence kapsamındaki işçilere “İşe İade Davası” açma hakkı getirilmiştir. İş güvencesi ve işe iade davası ile ilgili ayrıntılı bilgileri ilgili yazımızda bulabilirsiniz.

 

İşbu tazminat da, iş güvencesi kapsamına girmeyen işçilerin korunması amacıyla getirilmiş bir tazminat türüdür.

 

Kötüniyet Tazminatı Hangi Hallerde İstenebilir?

 

Bunu talep etmek isteyen işçinin öncelikle, iş güvencesi kapsamında olmaması, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması ve işvereni tarafından tüm hakları ödense dahi kötü bir niyetle işten çıkarılıyor olması gerekmektedir.

 

Kötüniyetli Sayılan Fesih Halleri Nelerdir?

 

Yargıtay kararlarında da mevzuatta da bu haller tek tek sayılmamıştır. İşverenin kötü niyetli fesih yapıp yapmadığı her olayın kendi şartları içerisinde hakim tarafından değerlendirilir.

 

Ancak, Yargıtay’ın benimsediği genel ilkeyi ve uygulamada genellikle kötüniyet sayılan halleri anlatabiliriz. Buna göre, Yargıtay’ın; “iş akdini fesih hakkının kötüye kullanılmasında objektif iyiniyet kurallarına aykırılık ölçütüne” başvurduğunu söyleyebiliriz.

 

Uygulamada sık rastlanan ve bu tazminat için yeterli görülen bir takım durumlar da şunlardır;

-işçinin iş sözleşmesi devam ederken, maaş vs alacağı için işveren aleyhine dava veya i̇cra takibi açması,

-işçinin işverenini idari kurumlara, SGK’na şikayet etmesi,

-işçinin iş sözleşmesi devam ederken, bir başka işçi lehine işvereni aleyhine mahkemede tanıklık yapması.

 

Kötüniyet Tazminatı Zamanaşımı Ne Kadardır?

 

Bu tazminat türünde zamanaşımını belirlemek için, iş sözleşmesinin ne zaman sona erdiğine bakmamız gerekmektedir. Şöyle ki, 12.10.2017 tarihinden önce feshedilen sözleşmeler için istenecek kötüniyet tazminatı zamanaşımı 10 yıl iken, 12.10.2017 tarihinden sonra feshedilenler için de 5 yıldır.

 

Ancak buradaki önemli nokta şudur. 12.10.2017 yılından önce feshedilmiş sözleşmeler açısından her ne kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi kabul edilmişse de, bu sürenin henüz dolmamış kısmı, yeni süreden fazla olamayacaktır.

 

Kötüniyet Tazminatı Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? Dava Nasıl Açılır?

 

Kötüniyet tazminatı davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan işçi, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

Hangi nedenle davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

İşbu dava kariyerinizi, maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

Kötüniyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

 

Kötüniyet tazminatı işçinin ihbar süresine göre hesaplanır. Kötüniyetle iş akdi feshedilen işçi ihbar süresinin 3 katı kadar tazminat alır. Eğer işçi ile işveren arasındaki kanuni ihbar sürelerinden daha uzun süre kararlaştırılmış olsa dahi, kötüniyet tazminatı belirlenirken kanundaki süreler dikkate alınır.

 

Kanunda belirlenmiş ihbar sürelerinin ne olduğu konusunda ilgili yazımızdan geniş bilgi edinebilirsiniz.

 

Diğer taraftan, kötüniyet tazminatı da ihbar tazminatı gibi, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

 

Kötüniyet Tazminatı Ne Zamana Kadar İstenebilir?

 

Bu tazminat zamanaşımı süresi içerisinde istenebilir. Eğer işçi, işçilik alacakları için de dava açtı ise, bu tazminatı davası sonuçlandıktan sonra da zamanaşımı süresini aşmamak koşulu ile ikinci bir dava açarak isteyebilir.

 

Alacak Davasında Kötüniyet Tazminatı İstenebilir mi?

 

Evet, işçi alacak davasından sonra isteyebileceği gibi, açacağı işçilik alacaklarına ilişkin davasında da bu tazminatın ödenmesini talep edebilir. İşçiye ihbar/kıdem tazminatının ödenmiş olması veya işçinin ihbar süresinde çalışmış olması, kötüniyet tazminatı istemesine engel teşkil etmez.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.