" /> Asgari Geçim İndirimi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Asgari Geçim İndirimi

 

Asgari Geçim İndirimi Nedir ?

 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kısa ve basit bir şekilde ifade etmek gerekir ise, devletin, çalışanların ücretlerinden aldığı Gelir Vergisinin bir kısmını almamasıdır.

 

Bu alınmayan kısım, işveren tarafından çalışana ödenir.

 

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

 

AGİ’nin ne kadar olacağı her yılbaşında açıklanır. Çalışan kişinin, evli-bekar olup olmamasına, çocuklu olup-olmamasına, eşinin çalışıp-çalışmamasına göre ayrı ayrı kategorilendirilerek belirlenir ve açıklanır.

 

AGİ alan kişinin ücreti ne olursa olsun, devlet tarafından belirlenen miktar standarttır.

 

Kimler Yararlanır?

 

1-Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler

2-Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

3-Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, AGİ ödemelerinden yararlanır.

 

Asgari Geçim İndirimi Maaşın İçinde Midir?

 

Maaşın içinde de olabilir, haricen de ödenebilir. Bazı iş yerlerinde ödendiği yönünde ispat kolaylığı olsun diye ayrıca ödendiği görülmektedir.

 

Burada önemli olan bordroyu kontrol etmektir. Bordroda AGİ sütunu var ise ve karşısındaki rakam sizin durumunuza uygun olarak belirlenen rakam ise, ve bordrodaki toplam rakam hesabınıza yattı ise, bu durumda AGİ’nin size ödendiği kabul edilir.

 

Ancak bordronuzda AGİ sütunu var ise ve boşsa, ayrıca yatırılmıyorsa veya AGİ sütunu boşsa sizin AGİ ücretiniz ödenmiyor demektir.

 

Asgari Geçim İndirimi Ödenmezse Ne Yapmalıyım?

 

AGİ ücret sayılmaktadır. Çalışanların ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme hakkı doğacaktır. Diğer bir ifade ile AGİ ücreti ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini derhal feshederek kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını almaya hak kazanır.

 

Buna rağmen AGİ ödenmez ise, işçi dava açarak, ödenmeyen tüm yıllar için biriken AGİ alacağının ödenmesini talep edebilir.

 

Asgari Geçim İndirimi Ücretimi Almak İçin Avukat Tutmam Şart mı?

 

Tüm davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, işçilik alacaklarına ilişkin dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.