" /> Tüketici Mahkemesi Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Tüketici Mahkemesi Davaları

Tüketici Mahkemesi Davaları hakkında bilinmesi gereken tüm genel bilgileri sizin için bu yazımızda kaleme aldık.

Tüketici Mahkemesi Nedir?

Daha önceki yazılarımızda Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemelerinden genel olarak bahsetmiştik.

Kanunda belirli bir uyuşmazlık türü için açıkça özel bir mahkemenin görevli olduğu kabul edilmişse, uyuşmazlığı çözmeye görevli mahkeme kanunun belirlediği o özel görevli mahkeme olduğundan söz etmiş ve özel yetkili mahkemelerden olan Aile Mahkemeleri Davalarını açıklamıştık.

Şimdi anlatacağımız Tüketici Mahkemesi de, özel bir kanun olan 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile kurulmuş bir özel mahkemedir.

 

Hangi Davalar Tüketici Mahkemesinde Açılır?

Tüketici Mahkemesi Davaları arasındaki en önemli ortak nokta, davacısının tüketici olmasıdır. Tüketici kanunda; “ ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

Diğer bir ifade ile hazır bir malı veya hizmeti satın alarak, ticari amaç gütmeden onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişi olarak da açıklamamız mümkündür.

İşte herhangi bir tüketicinin tüketime yönelik satın aldığı mal veya hizmeti ile ilgili çıkan hukuki uyuşmazlıklar Tüketici Mahkemelerinde çözüme kavuşturulmaktadır.

Tüketici Mahkemesi Görevine Giren Davalar Nelerdir?

Eğer uyuşmazlığın konusu;

Alınan mal veya hizmetteki ayıba ilişkin ise,
İmzalanan sözleşmedeki haksız hükümlere ilişkin ise,
Ön ödemeli satın alınan malın teslimi gereği gibi yapılmamış ise,
Mesafeli sözleşme ile internetten satın aldığınız mal/hizmetin size teslim edilmemesi halinde cayma hakkınızı kullanmanız sonucu bedel iade edilmemiş ise,
Banka veya finans kuruluşları ile imzaladığınız sözleşmelerde yer almamasına rağmen bu kuruluşlar sizden masraf talep ederse, bu tarz uyuşmazlıkların halli i̇çin Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Tüketici Mahkemesinde Dava Açma Şartları Nelerdir?

İlk şartın Tüketici Hakem Heyetine başvurmak olduğunu söyleyebiliriz. Kimi uyuşmazlıklar i̇çin dava açmadan evvel Tüketici Hakem Heyetine başvurmak şarttır. Eğer heyetten alınan karar gereği karşı taraf işlem yapmaz ise bu sefer yapması i̇çin dava açılabilir, veyahutta heyet tarafından verilen karara itiraz etmek i̇çin dava açabilirsiniz.
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Buna göre uyuşmazlık konusu değere göre değerlendirme yapmanız ve ilgili yere başvurmanız gerekecektir.

Tüketici Mahkemesi Başvuru Ücreti 2018 Ne Kadardır?

Tüketici mahkemelerinde açılacak davalar açısından, tüketicilerin dava açarken harç değil sadece masraf yatırmaları kural olduğundan 2018 yılı için yaklaşık 500-600TL’dir. Yargılama devam ederken bilirkişi, keşif gibi işler i̇çin masraf gerekirse mahkeme size yatırmanız i̇çin süre verecektir.

Ödenen bu masrafların dava sonuçlanınca karşı taraftan alınacağını da hatırlatmak isteriz.

Tüketici Mahkemelerinde Yetkili Yer Neresidir?

Tüketici Mahkemesi Davaları davacının yani tüketicinin ikametgahında açılır.

Tüketici Mahkemesinde Açılacak Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dava dilekçesi, davanızın temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar bu tazminatı talep etme hakkınız var ise de, dilekçe ve delillerinizdeki hukuki bir eksiklik veya yanlışta davanız hakim tarafından reddedilebilir. Hızlı bir şekilde paranızı tahsil etmeyi hedeflerken, çözümü yıllar sürecek hukuki sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, hızlı ve sorunsuz bir dava için, bir avukat desteği almanızı tavsiye ediyoruz. İnternette bulunan bilgi ve belgelere güvenmemenizi, her davanın kendisine özgü olduğunu ve koşullarınızın bir avukat tarafından değerlendirilerek, davanızın bu koşullara ve hukuka uygun açılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Tüketici Mahkemesinde Açılacak Dava Avukatsız Olur Mu?

Tüketici mahkemesindeki davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Bu davayı açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.