" /> Adli Tatil Nedir?
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Adli Tatil Nedir?

Adli Tatil Nedir? sorusu tarafımıza en sık gelen sorulardandır. Biz de bu sorunun yanıtlarını bu yazımızda bir araya getirdik.

 

Adli Tatil Nedir?

 

Adli tatil, her yılın 20 Temmuz’u ile 30 Ağustos’u arasında olan ve mahkemelerin çalışmaya ara verdiği döneme denir. Her yılın 1 Eylül’ünde yeni adli yıl başlar.

 

Bunun anlamı adliyelerin tümüyle kapanması değildir. Bu konuda oldukça büyük yanlış anlaşılmalar vardır. Adli tatil, adliye personeli, hakim ve savcılarının tatil amacı ile i̇zin kullandıkları dönemdir. Her mahkeme ve kalem açıktır ve daha az yoğun olarak çalışmalarını sürdürürler.

 

2018’de Adli Tatil Ne Zaman Başlar ve Biter?

 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, adli tatil her yıl aynı tarihlerde (20 Temmuz-30 Ağustos) başlar ve biter.

 

Adli Tatilde Mahkeme Olur Mu?

 

Adli tatilde hangi işlerin yapılmaya devam edeceği Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun  103. maddesinde açıkça yazılmıştır. Bu maddeye göre;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

 

Adli Tatilde Avukatlar Ne Yapar?

 

Sanılanın aksine, avukatlar da tıpkı adliyeler gibi çalışmaya devam eder. Avukatlar açısından, devam eden davalara ilişkin uyulması gereken süreler var ise ve bu sürelerin son günleri adli tatil bittiği günden itibaren 1 hafta uzatılmış sayılır. Ne avukatlar ne de vatandaş bu süreyi beklemek zorunda değildir, dilerse adli tatil içinde de işlemini yapabilir.

 

Son olarak, adli tatil içinde de dava açılabileceğini hatırlatmış olalım. Zira işleyen bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreniz var ise adli tatilde bu süreler kesintiye uğramayacak işlemeye devam edecektir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.